जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको फेसबुकमा अस्लील तस्बीरहरु पोष्ट

गोरखा – जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको नाममा रहेको फेसबुक फेजमा अस्लील तस्बीरहरु पोष्ट भएको छ । पेजको प्रोफाइल पिक्चर र

Read more